Acest website este deţinut şi administrat de SC VOICE MEDIA SRL, cu sediul social în oraşul Măcin, judeţul Tulcea, Str. Mircea Vodă nr. 12, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J36/87/2004, având codul unic de înregistrare 16250968, denumit în continuare „iConcert.ro” sau „Voice Media”.

Termenii se referă la condiţiile în care poate fi utilizat website-ul www.iconcert.ro de către oricare dintre utilizatorii săi (denumiţi în continuare în acest document „Utilizator”). Accesând sau utilizând website-ul www.iconcert.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

Notă de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Voice Media va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Voice Media este operator de date cu caracter personal nr. 15539.

Prin Termeni şi Condiţii, Utilizatorii sunt informaţi că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către Voice Media a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri şi servicii, a serviciilor de reclamă, marketing şi publicitate şi a serviciilor de statistică.

Datele personale sunt furnizate de către Utilizatori în momentul înscrierii la unul dintre concursurile organizate pe site. Colectarea acestor date se face exclusiv în scopul desfăşurării optime a concursurilor.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor.

Definiţii şi Condiţii generale

 1. Voice Media îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. De aceea, vă invităm să-l recitiţi periodic. Dacă, în orice moment, nu mai acceptaţi în întregime termenii şi condiţiile, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza iConcert.ro.
 2. Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în prezentul document.
 3. Acest website este disponibil public la adresa www.iconcert.ro. Voice Media este proprietarul iConcert.ro.
 4. „Utilizator” este numită orice persoană care accesează iConcert.ro şi foloseşte serviciile puse la dispoziţie prin acest site.
 5. „Editor” este numită persoană care se ocupă de postarea, mentenanţa şi reactualizarea informaţiilor de pe iConcert.ro.
 6. Toate drepturile de copiere, reproducere şi distribuţie sub orice formă sunt rezervate şi aparţin Voice Media, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Utilizând acest site, acceptaţi să nu reproduceţi, duplicaţi, copiaţi, vindeţi, revindeţi sau să exploataţi nici o parte a conţinutului pus la dispoziţie de Voice Media prin intermediul iConcert.ro.
 7. Voice Media nu poate fi făcuta răspunzatoare pentru nici un fel de daune sau neajunsuri rezultate în urma unor disfuncţionalităţi ale site-ului, suspendarea unor servicii, erorile apărute în materiale, viteza de transfer a datelor sau nefuncţionarea acestuia. Sunteţi de acord că Voice Media nu este răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă persoană sau instituţie pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul iConcert.ro.

Descrierea serviciilor

 1. Scopul iConcert.ro este de a oferi utilizatorilor acces la informaţii referitoare la evenimente din România, cu precizarea că evenimentele vor fi numai din domeniul concertelor, festivalurilor şi petrecerilor din România.
 2. Noi servicii pot fi implementate în timp, fară a încălca Politica de Confidenţialitate sau scopul declarat. Accesul la iConcert.ro este gratuit şi nu este limitat de plata unui abonament.

Raspundere juridică. Despăgubiri

 1. Editorii şi Utilizatorii iConcert.ro sunt singurii responsabili de informaţiile postate pe site.
 2. Fiecare Utilizator al iConcert.ro este de acord că, la cererea Voice Media, să exonereze de răspundere iConcert.ro şi Voice Media pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea sa apară ca urmare a încalcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.
 3. Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi Voice Media, partenerii şi angajaţii de orice pretenţii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocaţi, făcute de o terţă persoană sau organizaţie datorită sau reieşind din conţinutul mesajelor postate sau datorită folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violării acestor reguli sau violării oricăror drepturi ale acelui terţ.
 4. Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

Drepturi de autor. Preluarea informaţiilor

 1. Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare iConcert.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
 2. Sursa www.iConcert.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf. Aici va fi folosită o formulare de tipul „Informează www.iconcert.ro, „Conform www.iconcert.ro, această formulă având obligatoriu link către www.iConcert.ro.
  O altă variantă acceptată este precizarea sursei la sfârşitul ştirii în mod vizibil sub forma: „Sursa: www.iconcert.ro, cu link către site-ul www.iconcert.ro.
 3. Utilizatorii sunt liberi să vină cu sugestii pentru îmbunătăţirea site-ului, să-l susţină cu materiale, informaţii şi sub orice altă formă. Pentru orice comunicare oficială şi semnalarea unor abuzuri, utilizatorii iConcert.ro au la dispoziţie adresa de e-mail contact[at]iconcert.ro.

Data ultimei actualizări: 10.10.2011